Skip to content

{mosimage}

header

Human Rights are the foundation of freedom, peace, development and justice– and the heart of the work of the United Nations around the world.

Laws to protect and promote human rights are indispensable. But quite often, progress comes down to people...courageous women and men...striving to protect their own rights and the rights of others...determined to make rights real in people`s lives.

It is these human rights defenders to whom we dedicate this year`s observance of Human Rights Day.

Defenders are a diverse group. They might be part of a civil society organization, a journalist or even a lone citizen, spurred to action by abuses close to home.

But they all share a commitment to expose wrongdoing, protect the most vulnerable and end impunity. They stand up, speak out - - and today they tweet - - in the name of freedom and human dignity.

Human rights defenders play a vital role in the fight against discrimination. They investigate violations and help victims gain justice and support.

Far too often, their work entails tremendous risk.

Defenders are harassed, stripped of their jobs and wrongfully imprisoned. In many countries, they are tortured, beaten and murdered.

Their friends and family members are also subjected to harassment and intimidation.

Women hum rights defenders face additional risks, and therefore need additional support.

This Human Rights Day is an occasion to salute the courage and achievements of human rights defenders everywhere - and to pledge to do more to safeguard their work.

States bear the primary responsibility to protect human rights advocates. I call on all States to ensure the freedom of expression and the freedom of assembly that make their work possible.

When the lives of human rights advocates are endangered, we are all less secure.

When the voices of human rights advocates are silenced, justice itself is drowned out.

On this Human Rights Day, let us be inspired by those seeking to make our world more just. And let us remember that everyone - - no matter their background, training or education- - can be a human rights champion.

So let us use that power. Let us each be a human rights defender.

UN Secretary General Ban Ki-Moon

 

 

Mensenrechten zijn de bouwstenen van vrijheid, vrede, ontwikkeling en rechtvaardigheid - en het hart van het werk van de Verenigde Naties in de wereld.

Wetten voor het beschermen en promoten van mensenrechten zijn onmisbaar. Maar vaak genoeg komt vooruitgang door mensen....moedige vrouwen en mannen die ernaar streven om hun eigen rechten en die van anderen te bevorderen....vastberaden om rechten tot een realiteit te maken in de levens van mensen.

Het zijn deze verdedigers van mensenrechten aan wie wij dit jaar de herdenking van de Dag van de Mensenrechten toewijden.

Voorvechters zijn een diverse groep. Ze kunnen deel zijn van een sociale organisatie, een journalist of zelfs een eenzame burger, aangespoord tot actie door schending van rechten dicht bij huis.

Maar ze delen een toewijding om onrechtvaardigheden bloot te stellen, de meest kwetsbaren te beschermen en een eind te maken aan straffeloosheid. Ze staan op, laten hun stem horen - tegenwoordig tweeten ze - in de naam van vrijheid en menselijke waardigheid.

Voorvechters van mensenrechten spelen een vitale rol in de strijd tegen discriminatie. Ze onderzoeken schendingen van rechten en helpen slachtoffers bij het verkrijgen van
gerechtigheid en ondersteuning.

Heel vaak houdt het werk dat ze doen veel risico in.

Mensenrechten voorvechters worden lastig gevallen, ontslagen en onterecht in de gevangenis gegooid. In veel landen worden ze gefolterd, mishandeld en vermoord.

Hun familie en vrienden worden ook lastig gevallen en geïntimideerd.

Vrouwelijke mensenrechten voorvechters lopen additionele risico`s en moeten eigenlijk ook beschermd worden.

Internationale Dag voor de Rechten van de Mens 2010 is een gelegenheid om de moed en de verworvenheden van de voorvechters te herdenken en een belofte te maken om meer te doen om hun werk veilig te stellen.

Staten hebben de primaire verantwoordelijkheid voor het beschermen van de voorvechters en ik roep dan ook alle staten op om deze mensen adequaat te beschermen. Ik roep alle staten op om ervoor te zorgen dat het recht op vrije meningsuiting en het recht op samenkomst, vrijelijk beleefd kunnen worden.

Wanneer het leven van mensenrechten voorvechters bedreigd wordt, zijn we allemaal minder veilig. Wanneer voorvechters de mond gesnoerd worden, is gerechtigheid in gevaar.

Laten we vandaag op deze Internationale Dag voor de Rechten van de Mens geïnspireerd raken door de mensen die onze wereld rechtvaardiger maken. En laat ons in gedachten houden dat een ieder, ongeacht zijn achtergrond, training of opleiding een voorvechter van mensrechten kan zijn.

Laten we die kracht gebruiken.

Laat elke van ons een voorvechter van mensenrechten zijn.

VN Secretaris Generaal Ban Ki-Moon


More on Press Releases

Henck Arronstraat 60, Paramaribo, Suriname
P.O. Box l863, Paramaribo, Suriname, Tel.: +597 471-676;
Fax: +597 471-568 E-mail@sur.paho.org