Skip to content

{mosimage}

Wereld Gezondheidsdag 7 april 2011

Bestrijding resistentie tegen geneesmiddelen
Vandaag geen actie, Morgen geen genezing

Wereld Gezondheidsdag wordt gevierd op 7 april ter gelegenheid van de oprichting van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Elk jaar op deze dag, kiest de organisatie een belangrijk gezondheids-probleem, waarbij zij mensen van alle leeftijden en alle achtergronden aanmoedigt om evenementen te organiseren, die de aandacht vestigen op het belang van dit vraagstuk voor goede gezondheid en welzijn.

Dit jaar wordt Wereld Gezondheidsdag besteed aan antimicrobial resistentie, een grote bedreiging voor de patienten zorg en het bestrijden van ziekten over de gehele wereld. Antimicrobiële resistentie - ook bekend als medicijn resistentie - treedt op door het oneigenlijk gebruik van geneesmiddelen. Het nemen van mindere doses of het niet afmaken van een voorgeschreven kuur, zijn voorbeelden hiervan. Slechte kwaliteit medicijnen, verkeerde recepten en slechte infectie preventie, bevorderen ook de ontwikkeling en spreiding van resistentie tegen geneesmiddelen. Op dit moment bestaat er een risico dat dit kostbare arsenaal van geneesmiddelen verloren gaat. Door het gebruik en misbruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde en de veeteelt in de afgelopen 70 jaar, is het aantal resistentie micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten, schimmels, etc) gestegen, wat leidt tot meer ziektes, handicaps, vroegtijdige sterfte, leed en ook tot hogere gezondheidszorgkosten. Antimicrobiële resistentie is geen nieuw probleem, maar een die steeds gevaarlijker wordt.

Tegenwoordig leven de meesten van ons een langer en gezonder leven, mede omdat krachtige en effectieve medicijnen bekend als antimicrobiële stoffen beschikbaar zijn om infecties te behandelen. Tot 1940, toen antibiotica ontdekt werd, stierven mensen onnodig aan besmettelijke ziekten. Vandaag de dag kan niemand van ons leven in een wereld zonder antimicrobiële stoffen.

Bij het gebruik van antibiotica let u op de volgende tips:

  • Neemt u anti-infectie middelen altijd volgens het voorschrift van de arts.
  • Maak de kuur altijd af.
  • Gebruik antibiotica niet bij griep of verkoudheid.
  • Anti-infectiemiddelen zoals antibiotica mogen alleen door een apotheek afgeleverd worden.
  • Vraag ook advies aan uw apotheker over de bijwerkingen van antibiotica.
  • Antibiotica is een heel belangrijk middel in de stijd tegen infectie, laten we er zuinig mee omgaan.

Ook willen we op deze dag de aandacht vragen aan artsen en apothekers om zo efficient en bewust mogelijk om te gaan met antibiotic en andere antimicrobiële middelen.

Op deze dag organiseert PAHO/WHO Suriname in samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid een ronde tafel discussie in het Academisch Ziekenhuis, waar er verschillende sprekers, o.a.  Dr. Gerry Eijkemans, Dr. Sandra Hermelijn, Dr. Monique Gonesh, Dr. Stephen Vreden dit onderwerp belichten. Verder wordt de antibiotica commissie geinstalleerd door de Dr. Celsius Waterberg, Minister van Volksgezondheid.

De taak van de Nationale Antbiotica Commissie is het opstellen en adopteren van richtlijnen en de introductie van een formularium voor de toepassing van antimicrobiële middelen in Suriname. Men wil komen tot een beleid op basis van ‘antimicrobial stewardship’. Antimicrobial stewardship houdt onder meer in dat antimicrobiële middelen worden voorgeschreven aan de hand van richtlijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs, ondersteund door actuele informatie over de antimicrobiële gevoeligheid van de ziekte verwekkers, in relatie tot de voorgeschreven middelen . De noodzaak van een rationeel antibioticum beleid wordt mede ingegeven door de toenemende dreiging van antimicrobiële resistentie wereldwijd en ook in Suriname, de daarmee gepaard gaande hogere kans op ziekte en dood en een toename in de kosten van de gezondheidszorg, terwijl de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen stagneert.

Naast de ronde tafel discussie en het installeren van de Nationale Antibiotica Commissie, vindt ook de feestelijke afsluiting en de uitslag van het School Handen Wassen project plaats in de kantine van het CELOS, Anton de Kom Universiteit. Om handen wassen met zeep in Suriname (vooral onder kinderen) te stimuleren, hebben het CELOS, PAHO en UNICEF eind 2009 een partnership gevormd om in het kader van de Global Handwashing Day (ieder jaar op 15 oktober), het School Handen Wassen project uit te voeren.

Hierbij kregen leerlingen en leerkrachten van 15 scholen uit het hele land, de gelegenheid om als echte laboranten in het CELOS laboratorium bacteriën op de handen te onderzoeken, en de juiste handenwassen technieken aan te leren.  Daarnaast is er landelijk, een handenwas-competitie georganiseerd waarbij scholen kans maken op prijzen om het sanitair op - en rond hun school te verbeteren. Op 7 april worden de beste scholen op het gebied van Handen Wassen beloond.

More on Press Releases

Henck Arronstraat 60, Paramaribo, Suriname
P.O. Box l863, Paramaribo, Suriname, Tel.: +597 471-676;
Fax: +597 471-568 E-mail@sur.paho.org