Skip to content

{mosimage}

Gezamenlijk op weg naar een Gezonder Suriname: Intersectorale Aanpak van de Risico Factoren van Chronische Ziekten

Paramaribo, 17 Augustus 2011 - Het Ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met PAHO/WHO Suriname, organiseert op woensdag17 augustus 2011 een nationale conferentie getiteld: ” “Gezamenlijk op weg naar een Gezonder Suriname”

Tijdens deze conferentie zal in intersectoraal verband met vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven, NGO’s, UN organisaties en andere belangrijke partners gediscussieerd worden hoe wij op korte termijn maatregelen kunnen treffen cq activiteiten kunnen ontplooien zodat onze bevolking er een gezondere leefstijl op na kan houden. Deze maatregelen cq activiteiten zijn geconcentreerd rond de volgende probleemgebieden: roken, voeding, veilig bewegen, milieuverontreiniging en de (school)jeugd als specifieke doelgroep.

De gevolgen van onze ongezonde leefstijl nemen steeds ernstige vormen aan: enorme toename van hart-en vaatziekten, suikerziekte en kanker op steeds jongere leeftijd (de zgn Non-Comminicable Diseases oftwel NCDs). We kunnen deze epidemie van NCDs een halt toeroepen door oplossingen te vinden voor bovengenoemde probleemgebieden. Vele landen hebben reeds succesvolle maatregelen getroffen zoals bijvoorbeeld autoloze zondagen, wandel-en fiets paden, gericht schoolbeleid etc.  Deze maatregelen hoeven niet veel te kosten, maar vereisen een nationale en intersectorale inzet. Het is dus niet alleen een zaak van het ministerie van Volksgezondheid, maar van de hele samenleving.
Tot nu toe is de focus in de wereld voornamelijk gelegd op infektieziekten en krijgen chronische ziekten minder aandacht, terwijl er meer mensen wereldwijd dood gaan ten gevolge van een chronische ziekte.

Daarom heeft the United Nations, the UN, een ‘high level meeting’ gepland op 19 en 20 september 2011 in New York, met als doel de steun van de wereldleiders te verzekeren en fondsen te werven, in de strijd tegen deze chronische aandoeningen. Dit is voor onze leiders en de internationale gemeenschap een unieke kans om actie te ondernemen in de strijd tegen chronische ziekten.

Ook Suriname zal in september aanstaande deelnemen aan deze high level UN meeting en is momenteel bezig met het treffen van de voorbereidingen, voor de participatie.
Maar je keuzes worden ook door anderen en door je omgeving beinvloed. Dus je omgeving moet ook bijdragen!! Daarom moeten er partnerschappen komen tussen de overheid, bedrijfsleven, organisaties, gezondheidswerkers en buurtorganisaties. We moeten dit samen doen! In veel opzichten, zijn wij de erfgenamen van de keuzes die gemaakt zijn door vorige generaties: politici, bedrijfsleiders, financiers en gewone mensen. Toekomstige generaties zullen op hun beurt worden beïnvloed door de beslissingen die we vandaag maken. Succesvolle NCD preventie en controle vereist individuen, overheden, ministeries organisaties, leiders van de gemeenschap, gezondheidswerkers, en de particuliere sector samen te werken. We worden ondergedompeld in deze kwestie, want NCDs veroorzaken de meeste doden in Suriname - hart-en vaatziekten, kanker, diabetes, chronische longziekten en externe oorzaken (ongevallen en geweld); een vreselijke feit gezien het feit dat de meeste NCDs te voorkomen zijn door de vier belangrijkste risicofactoren – geen lichaamsbeweging, slechte voeding, het gebruik van tabak, en schadelijk gebruik van alcohol. Door deelname aan deze bijeenkomst, zal Suriname samen met andere landen actie ondernemen en miljoenen levens redden.

Gezamenlijk op weg naar een gezonder Suriname!


Click here to view the pictures

More on Press Releases

Henck Arronstraat 60, Paramaribo, Suriname
P.O. Box l863, Paramaribo, Suriname, Tel.: +597 471-676;
Fax: +597 471-568 E-mail@sur.paho.org