Skip to content

Future of PAHO in Suriname

{mosimage}

De actieve geschiedenis van PAHO in Suriname begint in 1952 met een programma voor de bestrijding van malaria. Maar het duurt nog tot 1971, voordat de PAHO echt een kantoor opent in Surinme. In die tijd gaat de aandacht met name uit naar de bestrijding van malaria, lepra, filaria en gele koorts.

Veertig jaren later, heeft PAHO haar activiteiten in Suriname flink uitgebreid. De PAHO in Suriname ondersteunt het Ministerie van Volksgezondheid en andere gezondheidsinstanties, geeft voorlichting via onderwijs en de media en traint gezondheidswerkers. De strijd tegen de oude ziektes die iedere keer weer terugkomen, zoals cholera, dengue en tuberculose, gaat onvermoeibaar voort, maar daarbij strijdt PAHO ook tegen moderne ziektes zoals Aids, kanker en diabetes (suikerziekte).


De strijd tegen malaria

Door de hout-en goudwinning in het binnenland neemt het verkeer tussen Suriname en omliggende malariagebieden, zoals het Braziliaanse amazonegebied, toe. In Marowijne en boven-Saramacca zijn dan ook jaarlijks meer dan de helft van de muskieten drager van de malariaparasiet. Samen met Tapanahony kunnen deze gebieden met recht risicogebieden voor malaria worden genoemd. Omdat mensen uit deze gebieden ook regelmatig de stad en het kustgebied bezoeken, is het gevaar aanwezig dat malaria ook in Paramaribo een probleem wordt.

PAHO werkt intensief samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Bureau Openbare Gezondheid en de Medische Zending aan het voorkomen hiervan. Samen met de overheid zijn een aantal interventies geformuleerd die op dit moment de hoogste prioriteit hebben.

Dit zijn:

  • snelle diagnose en behandeling van patiënten, het in kaart brengen van de bestaande malariagevallen en het in de gaten houden van de verspreiding van de ziekte;
  • het bestuderen van de overdracht van de ziekte en nemen van maatregelen ter controle van de ziekte;
  • het stimuleren van het gebruik van medicijnen ten behoeve van een effectieve preventie en behandeling van malaria;
  • gezondheidsvoorlichting voor het bevorderen van het gebruik van geïmpregneerde klamboes;
  • het bestuderen in hoeverre de malariaparasieten resistent zijn tegen de anti-malaria middelen.
PAHO heeft de afgelopen jaren actief bijgedragen aan de bestrijding van malaria. Zo werd in 2001 een zes-weekse training door PAHO gefinancierd, waarin 25 mensen getraind werden in malaria onderzoek. De meeste van deze mensen werken nu voor de Medische Zending waar ze in het binnenland een goede bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen malaria. Verder ondersteunt PAHO met de aanschaf van microscopen, laboratoriummateriaal en malaria dipsticks. Ook worden trainingen voor laboratoriumpersoneel georganiseerd en wordt met behulp van specialisten uit Brazilie verder onderzoek gedaan naar malaria in Suriname.


Inentingen

Op het gebied van vaccinaties heeft PAHO samen met de overheidsinstanties al veel bereikt in Suriname. Samen met het Ministerie van Volksgezondheid, BOG, RGD en de Medische Zending werkt PAHO vanaf de eind zeventiger jaren aan het uitroeien van ziektes waar men tegen ingeënt kan worden. Sinds die tijd zijn er een aantal grote inentings-campagnes geweest, om ziektes als mazelen, de bof, rode hond, polio, geelzucht en gele koorst uit te roeien. Er werden ook speciale campagnes georganiseerd voor de Braziliaanse gouddelvers in het binnenland (rode hond en gele koorts) en gezondheidswerkers (geelzucht/hepatitis).

Inmiddels is zo`n 80% van de kinderen in Suriname ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes en weet vrijwel iedereen in Suriname van het belang van inenten. Mazelen, gele koorts en polio komen niet meer voor in Suriname en rode hond en tetanus slechts sporadisch.

Ook op het gebied van vaccinaties ziet PAHO nog de nodige uitdagingen voor de toekomst. Op dit moment werkt PAHO nog voortdurend aan het verbeteren van de registratie - en opslag van vaccins en het verbeteren van de registratie van inentingen. Ook ondersteunt PAHO de inentingscampagnes met thermometers, vaccinkoffers en ander gereedschap. In al deze activiteiten werkt PAHO zoveel mogelijk samen met het Ministerie van Volksgezondheid en de bestaande medische instanties.


HIV/Aids

Het Nationale Aids Programma in Suriname is erin geslaagd om de bewustwording rond HIV en Aids in Suriname te verbeteren. De meeste mensen weten nu het belang van je tijdig te laten testen. Aandachtspunten voor de toekomst blijven het beschermen van de rechten van mensen met HIV/Aids, het integreren van diensten op het gebied van HIV en geslachtsziekten in de eerstelijns gezondheidszorg klinieken en een betere voorziening van medicijnen voor mensen met Aids. Wat de verdere verspreiding van het Aidsvirus in Suriname betreft, zal de komende jaren veel afhangen van gedragsverandering bij mensen.


Het ontwikkelen van een goed gezondheids informatiesysteem
 
PAHO gelooft in het ondersteunen van lokale instanties bij het werken aan een gezond Suriname. Aangezien de middelen van PAHO beperkt zijn, zullen de grootste inspanningen op het gebied van gezondheid toch moeten komen van de lokale organisaties en de overheid. Wel kan de PAHO waar dat gewenst is, technische assistentie verlenen

PAHO heeft ondersteuning gegeven aan het opzetten van een gezondheids informatie systeem, waar alle relevante informatie wordt samengebracht. Er is reeds een inventarisatie gemaakt van alle aanwezige gegevensbronnen en een opzet van het systeem is gestart. Zo zullen we de komende jaren steeds meer te weten komen over ontwikkelingen en trends in de gezondheidszorg in Suriname. Allemaal informatie die ons kan helpen om een gezonder leven voor alle Surinamers te bewerkstelligen.


Het versterken van de gezondheidssector

De belangrijkste counterpart van de PAHO bij al haar werk is het Ministerie van Volksgezondheid. PAHO is er om het Ministerie te ondersteunen bij de gezamenlijke doelstelling van een gezond Suriname. PAHO zou haar werk niet kunnen doen zonder de steun van het Ministerie. Een belangrijk deel van die inspanningen van PAHO is er dan ook op gericht om de kracht en slagvaardigheid van het Ministerie te verbeteren door bijvoorbeeld cursussen, trainingen en advies. Dit geldt niet alleen voor het Ministerie zelf, maar zeker ook voor haar belangrijke gezondheidsdiensten zoals het Bureau Openbare Gezondheid (BOG), de Regionale Gezondheids Dienst (RGD) en de verschillende ziekenhuizen.

Henck Arronstraat 60, Paramaribo, Suriname
P.O. Box l863, Paramaribo, Suriname, Tel.: +597 471-676;
Fax: +597 471-568 E-mail@sur.paho.org