mhGAP-interventiegids bij psychische, neurologische stoornissen en aandoeningen door middelengebruik in niet-gespecialiseerde zorginstellingen: Actieprogramma voor geestelijke gezondheid (mhGAP) - versie 2.0 [in Dutch]

mhGAP-interventiegids bij psychische, neurologische stoornissen en aandoeningen door middelengebruik in niet-gespecialiseerde zorginstellingen: Actieprogramma voor geestelijke gezondheid (mhGAP) - versie 2.0

Psychische en neurologische stoornissen en aandoeningen veroorzaakt door middelengebruik (MNS-aandoeningen) komen veel voor en veroorzaken over de hele wereld een grote ziektelast en invaliditeit. Om de kloof tussen de beschikbare middelen en de grote vraag naar hulpverlening te overbruggen, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie het Actieprogramma voor de Geestelijke Gezondheid (mhGAP) gelanceerd. Het doel van mhGAP is om zorg en diensten op te schalen met behulp van evidence-based interventies voor de preventie en behandeling van prioritaire MNS-aandoeningen.

De mhGAP-interventiegids versie 1.0 voor MNS-aandoeningen voor niet-gespecialiseerde zorginstellingen werd in 2010 ontwikkeld als een eenvoudig technisch hulpmiddel om de geïntegreerde behandeling van prioritaire MNS-aandoeningen mogelijk te maken met behulp van protocollen voor klinische besluitvorming. De mhGAP-IG 1.0-versie wordt gebruikt in meer dan 90 landen en is een groot succes. Het is een genoegen om de mhGAP versie 2.0 te presenteren, met nieuwe informatie over begeleiding gebaseerd op bewijzen, verbeterde bruikbaarheid en nieuwe onderdelen die door zowel zorgverleners als programmamanagers kunnen worden gebruikt voor een nog groter bereik. We hopen dat deze gids een richtlijn zal blijven bieden voor het leveren van zorg en diensten aan mensen met MNS-stoornissen over de hele wereld en dat dit ons een stap dichterbij ons doel van universele gezondheidsdekking brengt.

Officiële vertaling van het originele werk in het Engels mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: mental health Gap Action Programme (mhGAP) – version 2.0. © World Health Organization 2016 ISBN: 978 92 4 154979 0


English-language version available from the World Health Organization: Download mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings: mental health Gap Action Programme (mhGAP), version 2.0 from the WHO Digital Library.