De Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): handleiding eerstelijnsgezondheidszorg [in Dutch]

De Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): handleiding eerstelijnsgezondheidszorg

De Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST) werd voor de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) ontwikkeld door een internationale groep onderzoekers en clinici als een technisch instrument om te helpen bij de vroegtijdige identificatie van gezondheidsrisico's en stoornissen in verband met middelengebruik in de eerstelijnsgezondheidszorg, de algemene medische zorg en andere omgevingen. Het WHO ASSIST-project is gericht op de ondersteuning en bevordering van screening en korte interventies door gezondheidswerkers ten aanzien van het gebruik van psychoactieve middelen om stoornissen door middelengebruik te voorkomen, bijtijds te herkennen en te beheersen in de gezondheidszorg, met als uiteindelijk doel de ziektelast die wereldwijd aan het gebruik van psychoactieve middelen kan worden toegeschreven, te verminderen.

Officiële vertaling van het originele werk in het Engels The Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test (ASSIST): manual for use in primary care © World Health Organization 2010 ISBN 978 92 4 159938 2


Available in other languages from the World Health Organization, incling English and Portuguese: The Alcohol, Smoking and Substance involvement Screening Test (‎ASSIST)‎: manual for use in primary care.