Afich: Jounen Mondyal Moun ki bay san. Bon jan kalite san pou tout moun (JPG); 2019 (créole, crioulo)