Monitors art: Kisa w ka fè? Bay san w, bay li kounye a, bay li tanzantan; (creole)