Volksgezondheidsbeleid ten aanzien van het gebruik van psychoactieve middelen: een handleiding voor gezondheidsplanners

Volksgezondheidsbeleid ten aanzien van het gebruik van psychoactieve middelen: een handleiding voor gezondheidsplanners

Het gebruik van psychoactieve middelen heeft diverse sociale en gezondheidsgevolgen, die vanuit het perspectief van volksgezondheid en maatschappelijk welzijn kunnen worden aangepakt door middel van beleid dat door overheidsinstanties wordt geformuleerd overeenkomstig hun specifieke mandaten. Met een expliciet beleid ten aanzien van de gezondheid en het gebruik van psychoactieve middelen kunnen de benodigde oplossingen worden ontwikkeld ter bescherming en bevordering van het recht op gezondheid van de bevolking in verband met dit complexe probleem. Deze handleiding is een instrument dat is gebaseerd op technieken en methoden voor beleidsanalyse en ontwikkeld met het doel de toepassing van de beginselen van de volksgezondheid te faciliteren bij het vinden van antwoorden op problemen in verband met het gebruik van psychoactieve middelen. Daarom bevat de handleiding voorbeelden en oefeningen die de verschillende fases van het planningsproces illustreren en die kunnen worden gebruikt in workshops en andere opleidingsactiviteiten. Het is bedoeld voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het formuleren, uitvoeren en evalueren van beleid, plannen en programma's gericht op het verminderen van de effecten van middelengebruik op de collectieve gezondheid, van volksgezondheidsinstanties en andere relevante sectoren tot de burgermaatschappij.

Andere talen